11/02/2018 ರ SDA ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

0
66

ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 11/02/2018 ರಂದು ನಡೆದ SDA ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

11/02/2018 ರಂದು ನಡೆದ SDA ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ FDA ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ “MadGuy – The Government Job App” ನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೋಬೈಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಒತ್ತಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

SDA ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಗ – 1 = https://www.youtube.com/watch?v=VGqBTz00LlQ&t=139s

SDA ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಗ – 2 = https://www.youtube.com/watch?v=8ElirmUDzi4&t=269s 

 

MadGuy – The Government Job App Link

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madguy.student&hl=en 

Cover art