ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೇ.49 ಪೋಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ

0
9

ಶೇ.49ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ(ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಲುವಾಗಿ ರಜೆದಿನಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಶೇ.49ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ(ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಲುವಾಗಿ ರಜೆದಿನಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದೃಢತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಬಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತದ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎರಡನೇ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ರಜೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. 

* ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಕರು(ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ.53) ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 3.81 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. 

* ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಶೇ.84ರಷ್ಟು ಆದಾಯವು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. 

* ಶೇ.41ರಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ 

* ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಪೋಷಕರು(ಶೇ.35) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು(ಶೇ.64) ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.