ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರೋಡ್‌-ರೈಲರ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ ಹಳಿಗೆ!

0
975

ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ! ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯು ರೋಡ್‌-ರೈಲರ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಲ್ಲೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲುದು! ಸರಕುಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ರೋಡ್‌-ರೈಲರ್‌ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ : ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ! ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯು ರೋಡ್‌-ರೈಲರ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಲ್ಲೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲುದು! ಸರಕುಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ರೋಡ್‌-ರೈಲರ್‌ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ-ಟ್ರೈಲರ್‌ ಲಾರಿಯಂತೆ ಇದು ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲುದು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಯಂತೆ ಸಾಗಬಲ್ಲುದು! ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲಿಗೆ, ರೈಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರೋಡ್‌-ರೈಲರ್‌ 8 ಲಾರಿಗಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 4 ರೈಲ್ವೆ ಗಾಲಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ರೋಡ್‌-ರೈಲರ್‌, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 50 ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮ! ಸಾಗಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಇದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಸಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಗೆ 1 ಟ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಇಂಥ ಕೋಚ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 632 ಕಿ.ಮೀ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಗಳಿಸಲಿದೆ.