ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು

0
25

ಜಗತ್ತಿನ 20 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೆವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್ : ಜಗತ್ತಿನ 20 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೆವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ(ಎಸ್.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯೋಗ,ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಗುರುತನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಂಕೇತ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುವುದು. ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ವಿನಯ್ ಸಹಸ್ರಬುದ್ದೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 37 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.