ಚೀನಾ : ರಾಕೆಟ್‌ ಉಡಾವಣೆ

0
20

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಚೀನಾ 2018 ಮೇ 17 ರ ಗುರುವಾರ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್‌ : ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಚೀನಾ 2018 ಮೇ 17 ರ  ಗುರುವಾರ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ 5.7 ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ರಾಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್‌ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ‘ಒನ್‌ ಸ್ಪೇಸ್‌’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ‘ಚಾಂಗ್‌ಕ್ವಿಂಗ್‌ ಲಿಯಾಂಗ್‌ ಜಿಯಾಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌’ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 9 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ ಇದು, 7,200 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.