ಇ–ವೇ ಬಿಲ್‌: ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ

0
565

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇ–ವೇ ಬಿಲ್‌ ಪಡೆಯುವಾಗ ‘ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌’ ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇ–ವೇ ಬಿಲ್‌ ಪಡೆಯುವಾಗ ‘ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌’ ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರಕು ಹೇರುವ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳ ‘ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌’ ನಮೂದಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ದೂರವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇ–ವೇಲ್‌ ಬಿಲ್‌ನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಎನ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಇ–ವೇ ಬಿಲ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇ–ವೇ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವು ವಹಿವಾಟುದಾರರು ನಮೂದಿಸುವ ಅಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆದಾರರು ಒಂದೇ ಇ–ವೇ ಬಿಲ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸುವುದರಿಂದ ಇ–ವೇ ಬಿಲ್‌ ಪಡೆಯುವುದೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.