ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್

0
693

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ, ಸಿಂಧುದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಶೇಷತೆಯ ಗುರುತು ( ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್‌ ಟ್ಯಾಗ್ ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ, ಸಿಂಧುದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಶೇಷತೆಯ ಗುರುತು ( ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್‌ ಟ್ಯಾಗ್ ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.