ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಘಟನೆಯ(ಐಎಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸ್ವಾಮಿ

0
683

ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಘಟನೆಯ(ಐಎಎ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಕೆ.ಹಂಸ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರ ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.

ರೊಮೇನಿಯಾ : ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಘಟನೆಯ(ಐಎಎ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಕೆ.ಹಂಸ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರ ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಆಯ್ಕ್ರೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಜಾಹೀರಾತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂಘಟನೆಯು 76 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ನಲ್ಲಿ 44 ನೇ ಐಎಎ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಘಟನೆಯ ಏಳ್ಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.